بازار خرید نوارتیپ پلاک دار ایرانی

آیا می دانید نوارتیپ های پلاک دار که در ایران تولید می شود و در بازارهای فروش عرضه می شوند چه کاربرد و استفاده ای دارند که خریداری می شوند؟
نوارتیپ ایرانی در نمونه های درزدار یا پلاک دار تولید و توسط شرکت های پخش وارد بازارهای خرید می شود. نوارتیپ پلاک دار در درون خود دارای قطره چکان است. لازم به ذکر است که نمونه دیگری از این محصول تحت عنوان نوارتیپ درزگیر در بازارهای فروش موجود است که هرکدام از نمونه های گفته شده ساختار و کارایی خود را دارند.