بازار خرید نوار تیپ آبیاری

قیمت ارزان ترین و مقاوم ترین نوار آبیاری تیپ چقدر است؟ در هر کلاف آن چند متر نوار وجود دارد؟ در بازار از کدام نوع نوارهای تیپ آبیاری وجود دارد؟
یکی از بهترین راه صرفه جویی در هزینه‌های ناشی از آبیاری، کود و سم دهی باغات و محصولات کشاورزی مجهز کردن زمین کشاورزی یا باغ خود به شبکه آبرسانی مدرن می باشد. در ابتدا برای مجهز کردن باغ یا مزرعه خود به این روش آبیاری نوین هزینه‌های کلانی را خواهید کرد اما در مدت زمان اندکی هزینه‌های صرف شده با سود آن‌ها به شما باز خواهند گشت. زیرا در این روش آبیاری راندمان کشت محصولات به صورت قابل توجهی بالا می رود.