بازار خرید نوار تیپ ارزان

ارزان قیمت بودن برخی از نوار تیپ سبب ایجاد بازار خریدی عالی برای آن ها شده و میزان سوددهی را برای تولید کنندگان افزایش می دهند.

نوار تیپ لوله هایی استوانه ای هستند که برای آبیاری زمین های زراعی که دارای کشت متراکم هستند به کار می روند. این نوار ها را می توان در قیمت های مختلفی جست و جو کرد و نمونه ای پرفروش از این آبپاش آبیاری ارزان است و لازم به ذکر است که شیوه فروش این نوار تیپ ها بر قیمت تاثیر می گذارد و با فروش عمده قیمت ها ارزان تر می شود.