بازار خرید نوار تیپ پلاک دار

نوار تیپ های پلاک دار با توجه به قابلیت هایی که دارند موفق شده اند بازار خریدی عالی را برای خود رقم بزنند و سود هایی کلان به دنبال دارند.
نوار تیپ ها از ابزار های پرکاربرد هستند که کشاورزان به منظور صرفه جویی در مصرف آب استفاده می کنند و در دو نوع پلاک دار و درز دار در بازار ها جست و جو کرد. نوار تیپ های پلاک دار با قطره چکان هایی که دارند آبیاری را تنظیم می کند تا پای گیاه همیشه نمناک باشد. این نوار ها دارای بازار خرید بی نظیری هستند و معمولا به طور عمده خریداری می شوند.