بازار صادرات نوار تیپ ایرانی

نوار تیپ های ایرانی نوار هایی باکیفیت هستند که به سبب جنس عالی خود به کشور های خارجی صادر می شوند و دارای بازار صادراتی داغی هستند.
نوار تیپ هایی که در کارخانه های تولیدی ایرانی ساخته می شوند نوار هایی مرغوب هستند که از بهترین جنس ها ساخته می شوند. نوار های مذکور به وسیله اتصالاتی به همدیگر وصل می شوند و به صورت شبکه ای در می آیند. نوار تیپ ایرانی دارای بازار صادرات عالی هستند و معمولا به طور عمده معامله می شوند.