بازار فروش نوار آبیاری چینی

نوار آبیاری چینی در شهر های مختلف ایران بازار های فروش خوبی را به خود اختصاص داده اند و معمولا در این بازار ها به طور عمه به فروش می رسند.
از جمله نوار های آبیاری وارداتی به بازار های ایرانی نوار های آبیاری چینی هستند که بنا به سطح کیفی که دارند دارای قیمت مناسبی می باشند. علاوه بر این که نوار های آبیاری در داخل کشورمان به وسیله کارخانه های تولیدی ساخته می شوند نوار های آبیاری چینی نیز دارای بازار فروش عالی هستند.