بازار فروش نوار تیپ بن دریپ

بازار فروش نوار تیپ بن تریپ در اغلب شهر های ایران به راه می باشد و این نوار ها با کیفیت عالی که دارند مورد توجه مشتریان قرار می گیرند.
نوار تیپ بن تریپ نوار هایی با کارایی بالا هستند که فاصله قطره چکان هایشان ۱۰، ۲۰ ۳۰ می باشد و از نظر ضخامت ۱۷۵ میکرون و میزان آبدهیآن ها ۲ لیتر در ساعت می باشد. نوار های تیپ مذکور مورد استقبال کشاورزان ایرانی بسیار قرار می گیرند و همین امر دلیلی بر ایجاد بازار فروشی عالی می شود.