بازار فروش نوار تیپ ضد رسوب

نوار تیپ های ضد رسوب با وجود مشخصه عالی که دارند توانسته اند بازار فروش عالی را برای خود در شهر های کوچک و بزرگ ایران رقم بزنند.
روند کاری نوار تیپ ها به گونه ای است که آب با فشار کم وارد آن ها می شود و ممکن است آب به مدت طولانی در نوار ها باقی بماند و از همین رو نمک و املاح موجود در آب در داخل نوار رسوب می کند. در این میان نوار تیپ های ضد رسوب هستند که دارای بازار فروش بسیار عالی می باشند.