بازار لوله چاه آب

بازار لوله چاه آب در همه شهر های ایران عالی و پر رونق می باشد و دلیل این امر کارایی بسیاری است که این لوله پلی اتیلن در منازل و ادارات و غیره دارند.

در حفر چاه آب و انتقال آب به داخل آن از ابزار هایی به نام لوله استفاده می شود که غالبا به آن ها لوله مانیسمان فاضلاب می گویند.

کارخانه های تولیدی بسیاری چون ایزی پایپ، نیو پایپ، مسترپایپ و غیره در کشورمان وجود دارند که این لوله کاروگیت را تولید می کنند و اغلب دارای بازار تولید عالی هستند.