تولیدکننده سیستم آبیاری هوشمند اصفهان

یکی از مراکز و تولید کننده های سیستم های آبیاری هوشمند در شهر اصفهان واقع شده است. این منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد.
پس از طی نمودن کویز یزد به شهر اصفهان، که نام نصف جهان را به خود گرفته است می رسیم. این شهر در منطقه ای با آب و هوای گرم و نسبتا خشک قرار گرفته است. از این رو بهتر است زمین های کشاورزی آن مجهز به سیستم های آبیاری هوشمند باشند تا تولید کننده های این محصولات استفاده بهینه ای از آب داشته باشند.