تولید کننده اتصالات لوله گازی

تولید کننده اتصالات لوله گازی با استاندارد های روز دنیا این اتصالات را به طور عمده تولید می کنند و در بازار ها به فروش می گذارند.
اتصالات لوله ای که برای گاز به کار می روند اتصالاتی بسیار حساس هستند که با مرگ و زندگ انسان دست و پنجه نرم می کند. این اتصالات اگر اندکی نشتی داشته باشند برای افراد خطرناک است بنابراین تولید کنندگان سعی می کنند آن ها را با توجه به ایزو ها و استاندارد های مختلف تولید کنند.