تولید کننده لوله پلی اتیلن زهکش

منظور از لوله پلی اتیلن زهکش چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟ تولید کننده این دسته از لوله های پلی اتیلن مخصوص زهکش کدام شرکت ها هستند؟
لوله هایی که مناسب زهکشی طراحی شده اند غالبا از سوراخ های برخوردارند که به کمک آن، آب اضافی را از داخل لوله ها بیرون می کشد. این عمل به خودی خود به حفظ محیط زیست نیز یاری می رساند. تولید کننده عمده لوله پلی اتیلن زهکشی، پتروشیمی امیرکبیر و شازند هستند.