تولید کننده نوار تیپ ایرانی

تولید کننده نوار تیپ ایرانی معمولا نوار ها را با سطح کیفی عالی تولید می کنند تا نوار ها دارای طول عمد طولانی در زمین های کشاورزی باشند.
در کشور ایران کارخانه های تولیدی بسیاری وجود دارد که نوار تیپ های را در انواع و اقسام مختلفی به طور عمده تولید می کنند. نوار تیپ های ایرانی را یا به صورت دستی و یا به صورت مکانیزه کار می گذارند تا کشاورزان بتوانند نوار ها را برای آبیاری قطره ای و یا بارانی مورد استفاده قرار دهند.