تولید کنندگان لوله فلزی سبک

لوله های فلزی سبک را تولید کنندگان برای مشاغلی همچون اتصالات و عبور سیم های برق می سازند که معمولا از جنس لوله پلاستیکی می باشد.

هر کدام از لوله های به کار رفته در صنایع مختلف دارای جنس و وزن به خصوصی هستند، مثلا نوع اتصالات پلی اتیلن از جنس مس در زمره ارقام سبک قرار می گیرد.

بنابراین تولید کنندگان این لوله پلیکا به این امر توجه داشته و در انتخاب نوع فلز دقت می نمایند. مثلا از مس برای اتصالات و عبور سیم های برق استفاده می شود.