جدول قیمت نوار تیپ بن دریپ

نوار تیپ های بن دریپ دارای قیمتا های مختلفی هستند و بر اساس جدول قیمتی که دارند در اختیار مشتریان قرار می گیرند.
نوار تیپ های بن تریپ نوار هایی هستند که از جنس پروپیلن تولید می شوند و دارای طراحی خاصی هستند که از گرفتگی مسیر آب جلوگیری می کنند. نوار تیپ های بن دریپ مانند دیگر نمونه های نوار تیپ دارای قیمت های مختلفی هستند که معمولا قیمت ها بر اساس سطح کیفی نوار مشخص می شوند و بر اساس جدول قیمتی به فروش می رسند.