جدول قیمت نوار تیپ ضد رسوب

نوار تیپ هایضد رسوب مانند نوار تیپ های دیگر بعد از این که در شرکت های تولیدی ساخته می شوند با جدول قیم خاصی وارد معاملات می شوند.
با وجود املاح معدنی و نمک ها در آب توصیه ما به کشاورزانی که می خواهند برای آبیاری قطره ای خود از نوار تیپ ها استفاده کنند این است که از نوار تیپ های ضد رسوب بهره بگیرند که روال آبیاری شان دچار اختلال نگردد. نوار تیپ های ضد رسوب بر اساس جدول قیمتی که دارند به فروش می رسند.