خریداران انواع نوار آبیاری قطره ای

خریداران انواع نوار آبیاری قطره ای اغلب کشاورزانی هستند که تمایل به بهره گیری از روش های نوین در آبرسانی به محصولات زیر کشت خود را دارند آن هم با کمترین میزان هزینه در مصرف آب.
با کمک نوار آبیاری قطره ای که در اندازه های زیاد قابل انجام است، می توان سطح گسترده ای از زمین های کشاورزی و گلخانه را تحت پوشش قرار داد. در نوار آبیاری قطره ای این امکان وجود دارد که آب به صورت یک اندازه و اندک اندک به ریشه گیاه برسد و به رشد و نمو بهتر آن نیز کمک کند. با استفاده از روش نوار آبیاری قطره ای می توان انواع حبوبات چون عدس، لوبیا و… را نیز پرورش داد.