خریدار عمده اتصالات لوله سه راهی

خریداران عمده اتصالات لوله سه راهی می توانند آ ها را به دو صورت اینترنتی و سنتی خریداری کنند و بعد مورد معاملاتی جزیی قرار دهند.
به وسیله اتصالات لوله سه راهی انشعاباتی سه طرفه ایجاد می شود و جریان اصلی آب و یا گاز به سه شاخه تقسیم می شود. این اتصالات را کارخانه های تولیدی مختلف از جنس های متفاوتی تولید می کنند تا خریداران بتواند آن ها را به طور عمده و با قیمت مناسب تری خریداری و در بازار ها ارائه دهند.