خریدار عمده تجهیزات آبیاری فضای سبز

خریدار عمده تجهیزات آبیاری فضای سبز معمولا فروشگاه دارانی هستند که معمولا تجهیزات آبیاری را به طور عمده خریداری می کنند.
آبیاری فضای سبز در شهر های کوچک و بزرگ ایران معمولا به وسیله تجهیزات آبیاری انجام می شود که غالبا این تجهیزات را تولید کنندگان بزرگی تولید می کنند. برای خرید این تجهیزات آبیاری خریداران زیادی در شهر های ایران اقدام می کنند و با قیمت مناسبی آن ها را خریداری می کنند.