خریدار عمده نوار آبیاری خارجی

خریدار و فروشنده عمده نوار آبیاری خارجی در ایران چه کسانی هستند؟ آیا نوار آبپاش آبیاری خارجی از سازگاری کافی با محیط های داخلی ایران برخوردار خواهد بود؟

یکی از نگرانی هایی که برخی از کشاورزان از به کار گیری نوار رایزر آبیاری خارجی دارند آن است که سازگاری مناسبی را با سطح زیر کشت نداشته باشد! لازم است بدانید محصولات کشاورزی که به کشور وارد می گردد.

از قبل مورد آزمایش و تست قرار می گیرند که در مورد نوار لوازم آبیاری نیز این موضوع صادق است. خریدار و فروشنده مدل های مختلف از نوار آبیاری عمدتا کشاورزان و مشاغل مرتبط با این حرفه هستند.