خریدار لوله پلی اتیلن غیر استاندارد

خریدار لوله پلی اتیلن غیر استاندارد معمولا لوله ها را از بازار های شهری و فروشگاه های اینترنتی خریداری می کنند و در بازار ها ارائه می دهند.
لوله های پلی اتیلن استاندارد لوله هایی با بهترین سطح کیفی هستند که در اندازه های مشخص و طبق استاندارد های جهانی ساخته می شوند. در این میان لوله های پلی اتیلن غیر استاندارد نیز وجود دارد که ویژگی های مذکور را دارا نمی باشند و خریداران آن ها رابه روش های مختلفی خریداری می کنند.