خرید لوله فلزی سرکاسه دار

یکی از انواع لوله های فلزی، نوع سر کاسه دار آن می باشد. این اجناس در نوع ساده و تخت نیز توسط مشتریان مختلف خریداری می شود.
لوله های فلزی سر کاسه دار، اصطلاحا توپی دار نیز نامیده می شوند. یکی از فلزاتی که به این منظور به کار می رود، چدن می باشد. نوع سر تخت یا بدون بوشن این اجناس نیز خریداری می شود که می تواند فشار بیشتری را تحمل نموده و در نتیجه از مقاومت بیشتری برخوردار است.