خرید و فروش لوله مسی شاخه ای

لوله های مسی را می توان در انواع شاخه ای مورد خرید و فروش قرار داد. نوع دیگری از این لوله ها نیز کلاف نامیده می شوند که قطر کمتری دارند.
لوله های مسی در دو نوع شاخه ای و کلاف وجود دارند و مورد خرید و فروش قرار می گیرند. نوع اول این محصولات دارای ضخامت بیشتری می باشد و می تواند در ضخامت های مورد نظر مشتریان نیز تولید شود. سرد خانه ها، دستگاه های گرمایشی و سرمایشی از جمله موارد استفاده از این لوله هاست.