خرید و فروش لوله چاه آب

لوله های به کار رفته برای چاه آب ممکن است از آهن ساخته شوند. خرید و فروش این اجناس در مقدار زیاد به صورت مناقصه انجام می شود.
یکی از راه های خرید و فروش کالا های مختلف از قبیل لوله چاه آب، انجام مناقصه است. در این روش طبق اعلام قبلی به شرکت های مختلف پیشنهاد شرکت در مناقصه داده می شود. این سازمان ها قیمت خود را اعلام نموده و در نهایت محصول مورد نظر با پیشنهاد قیمت مناسب عرضه می شود.