خرید و فروش نوار تیپ ذرت

خرید و فروش نوار تیپ در بازار های ایرانی به دو صورت اینترنتی و سنتی انجام می شود تا مشتریان با توجه به شرایط موجود آن ها را تهیه نمایند.
از جمله نوار تیپ های پرفروش در بازار های ایرانی نوار تیپ هایی هستند که برای گیاه ذرت به کار می روند. روش ابیاری در نوار تیپ های ذرت به صورت قطره ای می باشد که سبب می شود تا بیشترین بهره را کشاورزان از کشت محصول خود داشته باشند. خرید و فروش این نوار ها به طور عمده در بازار ها انجام می شود.