خرید و فروش نوار تیپ پلی اتیلن

نوار تیپ های پلی اتیلن را در سراسر کشور ایران می توان تهیه کرد و غالبا روش خرید و فروش آن ها از طریق اینترنت صورت می گیرد.
نوار تیپ هایی که برای آبیاری قطره ای مورد کاربری قرار می گیرند از جنس های مختلفی هستند و یک نوع از این جنس ها پلی اتیلن است که مورد توجه کشاورزان ایرانی قرار می گیرند. نوار تیپ های پلی اتیلن در سراسر کشور ایران از طریق فروشگاه های اینترنتی خرید و فروش می شوند.