شرکت تولیدی لوله فلزی سبک

در شرکت های تولیدی فعال در صنعت اتصالات پلی اتیلن، انواع فلزی و پلاستیکی سبک و سنگین ساخته می شود که برای مصارف گوناگونی به کار می رود.

سبکی و سنگینی یک لوله کاروگیت بستگی به موادی که در شرکت تولیدی آن استفاده شده است، دارد. به عنوان مثال در صورتی که فلزی مانند چدن به کار گرفته شود.

محصول نهایی سنگین خواهد بود. در مقابل نوع لوله پلیکا و پلاستیکی این لوازم از سبکی قابل ملاحظه ای برخوردار می باشند.