شرکت تولیدی لوله فلزی ضایعاتی

رطوبت و عوامل جوی به لوله های فلزی به مرور زمان آسیب می رساند و این لوازم را به اجناس ضایعاتی شرکت های تولیدی تبدیل می کند.
برخی از شرکت های تولیدی در کنار فعالیت ساخت انواع لوله های فلزی در زمینه خرید و فروش ضایعات این محصولات نیز مشغول به کار هستند. جنس این فلزات به گونه ای است که در اثر رطوبت و سایر عوامل جوی به مرور زمان کارآیی خود را از دست می دهند و پوسیده می شوند.