شرکت تولیدی نوار آبیاری بارانی

این مرکز فروش انواع نوار آبیاری بارانی را به صورت اینترنتی و مستقیم از شرکت های تولید کننده خود انجام می نماید. در صورت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران این واحد در تماس باشید.
آّبیاری به شیوه های بهینه و مناسب باعت صرفه جویی در مخازن و سفره های زیرزمینی آبی می گردد. در چند سال اخیر روش آّبیاری بارانی یکی از بهترین و بهینه ترین روش های آبیاری می باشد. نوار های این نوع آبیاری توسط شرکت تولیدی های بسیاری در مدل های متنوعی تولید و عرضه بازار گردیده اند.