شرکت تولیدی نوار آبیاری قطره ای پلاک دار

شرکت های تولیدی انواع نوار آبیاری قطره ای پلاک دار در سطح کشور نسبتا زیاد هستند. در این نوع شیوه آبیاری به کل سطح و ریشه خاک نیز خواهد رسید.
نوار آبیاری قطره ای پلاک دار، در عین نازکی که در اختیار دارد، به کشاورز این امکان را می دهد جریان آب را به خوبی تحت کنترل درآورد و به مشاهده بپردازد. این سبک از نوار آبیاری به گونه ای طراحی شده است که رطوبت را به نقاط دور از دسترس از خاک می رساند و در عین حال املاح مفید را نیز در اختیار گل و گیاه قرار می دهد.