شرکت تولیدی نوار تیپ مه پاش

شرکت تولیدی نوار تیپ مه پاش این نوار ها را به طور عمده و با علم روز دنیا تولید می کنند تا نیاز بازار های ایرانی را مرتفع گردانند.
نمونه ای از نوار تیپ هایی که به وفور در بازار های ایرانی یافت می شوند نوار تیپ های مه پاش هستند که سیستم کاری شان به گونه ای است که آب را به صورت پودری ماه مانند به روی گیاه اسپری می کنند. این نوار ها در شرکت های تولیدی مختلفی ساخته می شوند و روانه بازار ها می گردند.