شرکت تولیدی نوار تیپ گوجه فرنگی

شرکت های تولیدی نوار تیپ گوجه فرنگی را با استفاده از علم روز دنیا به طور عمده تولید می کنند و برای زمین های زراعی به کار برده می شوند.
در کشت گیاه گوجه فرنگی تجهیزات بسیاری مورد کاربری قرار می گیرند و نمونه ای از این تجهیزات نوار تیپ ها هستند که برای آبیاری قطره ای آن ها استفاده می شوند. نوار تیپ های گوجه فرنگی از جنس های مختلفی چون پلی اتیلن و پی وی سی در شرکت های تولیدی ساخته می شوند.