شرکت تولیدی نوار تیپ ۲۰ سانتی

شرکت های تولیدی نوار تیپ ۲۰ سانتی این نوار ها را در سطوح کیفی مختلفی تولید می کنند تا در دسترس کشاورزان ایرانی قرار بگیرند.
پرمصرف ترین و پرکاربرد ترین نوار تیپ ها نوار تیپ های ۲۰ سانتی هستند که برای آبیاری خربزه، گوجه و ذرت و … در شرکت های تولیدی ساخته می شوند. نوار های مذکور در نمونه های ضخیم و نازک هستند که معمولا نوار های نازک در سطح زمین و نوار های ضخیم در زیر سطح زمین کار گذاشته می شوند.