شرکت تولید لوله نسوز سرامیکی

از محصولات شرکت های تولید لوله های صنعتی، نوع سرامیکی نسوز آن می باشد که از دو عنصر تشکیل شده است و قابل ساخت در اندازه های مختلف می باشد.
لوله های سرامیکی نسوز را می توان از طریق شرکت های تولید کننده آن خریداری نمود. آلومینا و کوردیریتی از جمله مواد تشکیل دهنده این کالا می باشند. یکی از مزایای این لوله ها این است که قابل ساخت در ابعاد و اندازه های مختلف بر اساس و طبق سفارش مشتری می باشد.