شرکت تولید نوارتیپ ۱۰ سانتی

شرکت های تولیدی نوارتیپ، انواع آن را با مشخصات ساختاری متفاوت، تولید و در بازارهای فروش عرضه می کنند که یکی از کاربردی ترین نمونه های آن، نوار تیپ ۱۰ سانتی است.
نوارتیپ هایی که در آبیاری بارانی و قطره ای کاربرد دارد در درجه بندی سایز و ضاخمت دیواره عرضه می شوند. انواع تولیدی این محصول کاربردی، هر کدام سایزهای مختلفی دارند. یکی از انواع کاربردی آن، نوارتیپ های ۱۰ سانتی است که توسط شرکت های تولیدی در بازار عرضه می شود و به دلیل کارایی بالا، مشتریان زیادی نیز دارد.