شرکت تولید نوار آبیاری واتر تیپ

کدام شرکت به تولید مستقیم انواع نوار آبیاری واتر تیپ می پردازد؟ در نوار آبیاری واتر تیپ درصد تبخیر آب به کمترین میزان ممکن خواهد رسید؟
نوار آبیاری مانند سایر محصولات از برند و مارک های ایرانی و خارجی برخوردار است و انواع گوناگونی را نیز شامل می گردد. در نوار آبیاری واتر تیپ به دلیل کاربرد آن در زیر زمین و همچنین آبیاری به صورت قطره ای، درصد و میزان تبخیر آب به حداقل می رسد. از اینرو از نوار آبیاری واتر تیپ می توان در مزارع بزرگ و کوچک به سادگی بهره گرفت.