شرکت تولید نوار آبیاری گلخانه

نوار های آبیاری گلخانه با توجه به بازار فروش عالی که دارند شرکت های تولیدی زیادی به فکر تولید این نوار ها افتاده اند و آن ها را به طور عمده تولید می کنند.
از جمله نوار های آبیاری پرکاربرد در میان انواع مختلف نوار ها نوار آبیاری گلخانه هستند که امروزه جایگزین روش آبیاری غرقابی شده است. نوار آبیاری گلخانه روش کارشان معمولا به صورت قطره ای و بارانی انجام می شود و وظیفه تولید آن ها را شرکت های تولیدی مختلفی در ایران بر عهده دارند.