شرکت تولید نوار تیپ دولایه

شرکت تولید نوار تیپ دو لایه در کشور ایران اغلب در شهر های مشهد، اصفهان و شیراز وجود دارد و معمولا تولیدات خود را به طور عمده انجام می دهند.
نوار تیپ های دو لایه نوار هایی ضخیم هستند که اغلب در زیر سطح زمین کار گذاشته می شوند و در برابر آفت ها و کود های شیمیایی مقاوم می باشند. این نوار ها با توجه به بازار فروش عالی که دارند در شرکت های تولیدی مختلفی ساخته می شوند تا در بازار ها با کمبود آن ها مواجه نشویم.