شرکت لوله خرطومی بدون درز

شرکت های تولیدی لوله خرطومی بدون درز را می توان در اکثر شهر های ایران که دارای شهرک های صنعتی هستند می توان جست و جو کرد.
لوله های خرطومی لوله هایی با ساختار متفاونت نسبت به دیگر لوله ها هستند که در نمونه های بدون درز وارد بازار های فروش می شوند. این لوله ها با سایز بندی متفاوت بعد از این که در شرکت های تولیدی تدارک دیده می شوند وارد فروشگاه های ایترنتی برای فروش بهتر و سود دهی بیشتر می شوند.