صادرات انواع نوار تیپ دو لایه

صادرات انواع نوار تیپ دو لایه به بازار کشور های خارجی به طور گسترده و عمده انجام می شود و مشتریان خارجی آن ها را تهیه می کنند.
دو لایه بودن برخی از نوار تیپ ها یک مشخصه بسیار عالی است که نسبت به نمونه های تک لایه به نوار ها برتری داده است. این نوار تیپ ها با جنس مقاومی که دارند مورد تقاضای بازار های خارجی قرار می گیرند و برای رفع نیاز این بازار ها در سطح عمده و به صورت اینترنتی صادر می شوند.