صادرات تجهیزات آبیاری قطره ای گلخانه

تجهیزات آبیاری قطره ای گلخانه ای بیشتر به منظور صادرات به کشور های خارجی تولید می شوند و با قیمت های مختلفی به فروش می رسند.
با وجود گلخانه های وسیعی که در کشور ایران مشغول به پرورش گل وگیاهان هستند تولید تجهیزات آبیاری گلخانه ای نیز رونق بسیار دارد. تجهیزات آبیاری گلخانه ای بعد از تامین نیاز بازار های داخلی به کشور های خارجی نیز صادر می شوند تا به طور عمده خرید و فروش گردند.