صادرات تجهیزات آبیاری هوشمند اتوماتیک

تجهیزات آبیاری هوشمند اتوماتیک با عنایت به آبپاش آبیاری و کارایی که دارند بیشتر به منظور صادرات به کشور های خارجی تولید می شوند.

جدیدترین روش برای آبیاری اراضی آبیاری به صورت هوشمند اتوماتیک است که معمولا با این تجهیزات مدت زمان رایزر آبیاری تنظیم می شود و برای رفاه حال مشتریان مفید می باشد.

این تجهیزات لوازم آبیاری بیشتر به کشور های خارجی صادر می شوند و با قیمت بالایی به فروش گذاشته می شوند.