صادرات تجهیزات آبیاری کشاورزی ورسک

تجهیزات آبیاری کشاورزی ورسک بیشتر به منظور صادرات به کشور های خارجی تولید می شوند و به اقتصاد کشور سودهای کلانی می رسانند.
شرکت تولیدی ورسک از جمله شرکت های معروف در ایران است که برای تولید تجهیزات آبیاری کشاورزی فعالیت می کنند. تجهیزات تولید شده در این کارخانه با توجه به کیفیتی که دارند علاوه بر فروش در داخل کشور به بازار های خارجی صادر می شوند و در این کشور ها به فروش می رسند.