فروشنده لوله گالوانیزه گلخانه ای

سیستم های گلخانه ای دارای اتصالات و لوله گالوانیزه برای انتقال آب به گیاهان می باشند. فروشنده های گل و گیاه در این زمینه مهارت های لازم را دارا هستند.
گلخانه ها از مکان هایی هستند که آبیاری یکی از مسایل مهم آنها محسوب می شود. از انواع لوله های گالوانیزه سبک می توان به این منظور کمک گرفت و عمل آبیاری را انجام داد. روش قطره ای نیز یکی از روش های به کار رفته در این بخش می باشد. فروشنده های گل و گیاه در این زمینه باید مهارت های لازم را دارا باشند.