فروشگاه لوله آب قطره ای

لولاه های آب قطره ای را در مکان های مختلفی می توان جست و جو کرد و از جمله این مکان ها فروشگاه های لوله خرطومی موجود در سطح شهر های مختلف می باشد.

امروزه با وجود کمبود و بحران آب در کل جهان شیوه آبیاری گیاهان به صورت غرقابی از بین رفته است و معمولا لوله نیوپایپ از روش قطره ای به این منظور استفاده می کنند.

لوله مانیسمان آب قطره ای با توجه به این که در صرفه جویی مصرف آب تاثیر بسیاری دارند در فروشگاه های مختلفی به فروش گذاشته می شوند.