فروش لوله فلزی باریک

لوله های فلزی باریک به منظور های خاصی تولید شده و به فروش می رسند. فولاد یکی از فلزاتی است که برای ساخت این اجناس به کار می رود.
از لوله های فلزی باریک و ضخیم استفاده های زیادی در کار های مرتبط با آب، برق، گاز و صنایع پتروشیمی و نفتی می شود. فروش این لوله ها طبق قیمت های روز صورت گرفته و قیمت تولید فلز اولیه در نرخ نهایی آن محصول تاثیر به سزایی ایفا می کند. بخشی از این تولیدات به کشور های دیگر نیز صادر می شود.