قیمت انواع لوله صنعتی فشار قوی

لوله های صنعتی در انواع مختلف جهت فشار قوی و ساخت جک به کار می رود که هر نوع از آن دارای قیمت و نرخ متفاوتی می باشد.
بخشی از صنعت لوله و لوازم آن جهت تولید انواع فشار قوی به کار می رود و دارای انواع نازک و ضخیم می باشد. قیمت این تجهیزات به قطر، و جنس به کار رفته در آن بستگی دارد. دو نوع گالوانیزه فولادی و آهنی در ساخت نوع فلزی این کالا ها به کار می رود که نوع اول سبک تر است.