قیمت انواع نوار تیپ قطره ای

فاکتور های بسیاری در روند قیمت گذاری نوار تیپ های قطره ای در کارخانه های تولیدی تاثیر می گذارد و قیمت ها را کاهش و افزایش می دهد.
در فروشگاه های اینترنتی و فروشگاه های بین شهری اگر جست و جویی داشته باشیم انواع مختلف نوار های آبیاری که شیوه کارشان متفاوت است را مشاهده می کنیم. نمونه ای از این نوار ها نوار تیپ قطره ای است که دارای بازار فروش عالی هستند و با قیمت های مختلفی به فروش می رسند.