قیمت جدید نوار آبیاری واتر تیپ

قیمت جدید نوار تیپ واتر تیپ در معاملات مختلف اعم از معاملات سنتی و اینترنتی متفاوت می باشد و غالبا در روش اینترنتی قیمت ارزان تر می باشد.
شرکت تولیدی نوار آبیاری واتر تیپ نوار ها را در نمونه های پلاک دار و درز دار هستند که آبیاری را معمولا به صورت قطره ای تنجام می دهند. این شیوه آبیاری از ایجاد علف های هرز در زمین های زراعی جلوگیری می کنند که این خود یک مزیت بسیار عالی می باشد. این نوار ها با قیمت جدیدی به فروش گذاشته می شوند.