قیمت جدید نوار تیپ درزدار

نوار تیپ های درزدار در بازار های اینترنتی و شهری دارای قیمت متفاوتی هستند و معمولا با قیمت های جدیدی وارد معاملات عمده می شوند.
در میان انواع مختلف نوار تیپ ها نوار تیپ های درزدار هستند که با طراحی خاص و پیشرفته ای ساخته می شوند. این نوار ها آب را به ریشه گیاه به طور عمقی می رسانند تا گیاه خشک نشود و همیشه سیراب باشد. قیمت جدید این نوار ها بر اساس سطح کیفی نوار ها تعیین می گردد.